Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy organizowany w ZSG nr 2