fbpx

IX kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

IX kadencja Młodzieżowej Rady Krakowa

Miło nam poinformować, że uczennica klasy 2A KLAUDIA MAJDA została RADNĄ IX KADENCJI MŁODZIEŻOWEJ RADY KRAKOWA.

Pierwsza sesja, w której uczestniczyła Klaudia odbyła się 29 września 2021 r. w Sali Obrad Rady Miasta Krakowa im. Stanisława Wyspiańskiego przy pl. Wszystkich Świętych 3-4.

Jak co roku na pierwszej, uroczystej sesji odbyło się zaprzysiężenie młodzieżowych radnych oraz wybór prezydium. Sesje prowadził Pan Dominik Jaśkowiec Przewodniczący Rady Miasta Krakowa do czasu wybrania Przewodniczącej MRK. 34 nowych radnych już w pierwszym głosowaniu zdecydowanie wybrało na to stanowisko Jadwigę Mizerską uczennicę z XLIV LO.

W sesji wzięli udział również goście:

Dyrektor Wydziału Edukacji Miasta Krakowa Pani Anna Domańska.

Wiceprzewodniczący RMK Pan Rafał Komarewicz.

Pan Dominik Homa Radny Miasta Krakowa.

 

KLAUDII – Radnej IX kadencji MRK gratulujemy oraz życzymy owocnej pracy w tej kadencji.

 

Misją Młodzieżowej Rady Krakowa jest kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich, demokratycznych i patriotycznych poprzez m.in.: rozwijanie, wspieranie i upowszechnianie idei samorządności wśród młodzieży, promowanie idei społeczeństwa obywatelskiego, upowszechnianie zasad działania samorządu terytorialnego wśród młodzieży, inicjowanie, wspieranie i koordynowanie samorządowej działalności młodzieży, rozpoznawanie i reprezentowanie interesów młodzieży wobec instytucji publicznych i pozarządowych, organizację aktywnego uczestnictwa młodzieży w życiu publicznym, integrację i współpracę środowisk młodzieżowych na terenie Krakowa.

Mamy nadzieję, że praca w Młodzieżowej Radzie Krakowa będzie dla KLAUDII czasem wielu inicjatyw i  cennych pomysłów, w realizację których włączy się cała Społeczność Uczniowska ZSG nr 2.