fbpx

EGZAMIN MATURALNY W SESJI POPRAWKOWEJ

Informujemy, że egzamin maturalny w sesji poprawkowej dla zgłoszonych Absolwentów Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Branżowej Szkoły II Stopnia nr 3 odbędzie się w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, ul. Zamoyskiego 6:

1. Część ustna z języka angielskiego – 21 sierpnia 2023 r. (poniedziałek), godzina 9.00 w sali nr 25.
2. Część pisemna z języka polskiego i matematyki – 22 sierpnia 2023 r. (wtorek), godzina 9:00, w sali nr 25.

Prosimy o zgłoszenie się do sali egzaminacyjnej nr 25 o godzinie 8.30 z dowodem osobistym, naklejkami służącymi do kodowania arkuszy egzaminacyjnych, własnym długopisem z czarnym wkładem oraz dozwolonymi przyborami.

Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego oraz wydania świadectw –  8 września 2023 r.