fbpx

Dzień Nauczyciela i ślubowanie klas I

Jesienny, październikowy poranek…

aula Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 zgromadziła wszystkich,
dla których ten dzień jest wyjątkowo uroczystym i podniosłym.

Szanowna Dyrekcja: Pan Andrzej Ptasznik, Panie Ewa Konieczna, Renata Kurdziel, Grono Pedagogiczne, Pracownicy Szkoły, Rada Rodziców i oczywiście uczniowie, bez których Dzień Edukacji Narodowej nie miałby swojej rangi, wypełnili aulę naszego Gastronomika.

Czas ten to także szczególna chwila dla uczniów klas pierwszych, którzy 13 X uroczyście ślubowali

„być dobrymi uczniami, dobrymi ludźmi i godnie reprezentować nasza szkołę”.

Dzień Edukacji Narodowej to także okazja, by podziękować Nauczycielom i Pracownikom Szkoły za ich codzienną pracę i zaangażowanie.

Pan Dyrektor Andrzej Ptasznik w swoim wystąpieniu podkreślił, iż zawód nauczyciela to przede wszystkim pasja, która jest powołaniem.

Młodzieży życzył samych dobrych chwil w murach szkoły, nowych przyjaźni, rozwijania swoich kulinarnych zainteresowań.

Wręczył nauczycielom i pracownikom szkoły nagrody z życzeniami dalszych sukcesów i spełnienia zawodowego.

Uroczystość zakończyła się częścią artystyczną przygotowaną przez uczniów klas : II c, II f i III de pod opieką p. Ewy Brożek i p. A. Januszek.

Nie zabrakło w niej miejsca na humor, chwilę refleksji, krótkie przypomnienie tego, co w szkole i w relacjach nauczycieli i uczniów tak ważne, czyli:

„ A kiedy staniemy u rozstajnych dróg

I ciężko nam będzie w niejednej chwili,

Zrozumiemy, że spłacić trzeba wielki dług,

I wytrwamy, jak Ci, co kiedyś nas uczyli…”