fbpx

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Drodzy Uczniowie, Rodzice, Nauczyciele

Dziś ostatni dzień roku szkolnego 2019/2020. Za nami trudny rok, w którym zetknęliśmy się z całkiem nowymi zadaniami i wyzwaniami. Wszyscy staraliśmy się im sprostać. Dziękuję Wam drodzy Uczniowie za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Gratuluję wszystkim uczniom, którzy mimo ograniczeń związanych z pandemią uzyskali bardzo dobre wyniki w nauce. Dziękuję Nauczycielom, którzy motywowali Uczniów  do działania i zachęcali do wytężonej pracy.  Szczególne podziękowania kieruję również do Rodziców za ich wiarę w możliwości swoich dzieci i ich nieustanne wspieranie. Dziękuję także Samorządowi Uczniowskiemu i Radzie Rodziców oraz każdemu, kto wspierał pracę Naszej Szkoły. Życzę, aby wakacje były czasem dobrego odpoczynku, nabierania siły do dalszej pracy oraz nauki.

Serdecznie dziękuje wszystkim nauczycielom za trudną pracę dydaktyczną i wychowawczą oraz pracownikom administracyjnym i obsługi za owocne współdziałanie w drodze do realizacji zadań, jakie stoją przed Szkołą. U progu wakacji wszystkim życzę udanego, bezpiecznego wypoczynku i mam nadzieję, że we wrześniu spotkamy się wszyscy w Naszej Szkole, gdzie przywita nas pierwszy dzwonek.

Z poważaniem

Andrzej Ptasznik  Dyrektor Szkoły