fbpx

Matura 2020 – Wydawanie świadectw dojrzałości.

Matura 2020 – Wydawanie świadectw dojrzałości.

 

1.      Świadectwa dojrzałości będą wydawane 11.08.2020 r. w sekretariacie szkoły wg harmonogramu:

Absolwenci klasy Godzina odbioru świadectwa
4a 8.30 – 9.30
4b 9.30 – 11.00
4c 11.00 – 12.00
4d 12.00 – 13.00
4f 13.00 – 14.00

2.      Od 12 sierpnia 2020 r. odbiór świadectw odbywa się w godzinach pracy sekretariatu szkoły ( 8.00 – 14.30).

3.      Obowiązkiem Absolwenta podczas odbioru świadectwa jest posiadanie dowodu osobistego, prosimy zabrać własny długopis.

4.      Ze względu na bezpieczeństwo należy przestrzegać zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego. Między innymi:
– po odbiór świadectwa do szkoły może przyjść tylko osoba zdrowa,
– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 2 m
– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,
–wchodząc na teren szkoły obowiązuje osłona na nos i usta (maseczka lub przyłbica).

5.      Wyniki będzie można sprawdzić także na stronie internetowej OKE w Krakowie w serwisie dla maturzystów po wpisaniu nr PESEL i otrzymanego indywidualnego kodu dostępu.

6.      Egzamin maturalny w terminie poprawkowym – 8 września 2020 r. (wtorek), godz. 14:00.

a)  Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić Absolwent, który nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej, pod warunkiem że przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i żaden z tych egzaminów nie został mu unieważniony ORAZ przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony.

b) Absolwent w terminie 3 dni roboczych od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego – najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. składa do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym zgodnie z deklaracją ostateczną ( do pobrania Zalacznik EM 2020). Niezłożenie wniosku oznacza rezygnację z poprawki. Wniosek można złożyć osobiście w sekretariacie szkoły lub przesłać wypełniony i podpisany (scan) na adres mailowy szkoły.

c) Egzamin w terminie poprawkowym nie podlega dodatkowej opłacie.

d) Termin ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego poprawkowego i wydania świadectw – 30 września 2020 r.

Do pobrania wniosek przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym – Zalącznik EM 2020