fbpx

Dokumenty szkolne

Najważniejsze dokumenty ZSG nr 2

Inne dokumenty

Procedura zatwierdzania programów nauczania, podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Wniosek  w sprawie dopuszczania podręczników i materiałów edukacyjnych.

 

Monitorowanie nowej podstawy programowej

Ocena stopnia realizacji podstawy programowej liczona wg godz.    Arkusz monitorowania liczby zrealizowanych godzin zajęć edukacyjnych na koniec roku szkolnego dla klas.

Oświadczenie nauczyciela o realizacji podstawy programowej wypełnia nauczyciel i oddaje do dyrektora szkoły

 

 

Zabezpieczone hasłem

Zawartość zabezpieczona hasłem. Skontaktuj się z Sekretariatem aby uzyskać hasło dostępu.