Kurs gastronomiczny w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków.