fbpx

Kurs gastronomiczny w ramach projektu Centrum Kompetencji Zawodowych w Gminie Miejskiej Kraków.

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

W dniu 27.10.2018 odbyły się pierwsze zajęcia  kursu gastronomicznego. Kuchnia zimna – najnowsze trendy fingr food. A oto  ich wyroby.