fbpx

Rekrutacja na kursy w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie realizuje projekt unijny Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja.

Rekrutacja na kursy w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych- ciąg dalszy.

Ogłasza się nabór na następujące kursy:

  • gastronomiczny (49 godzin, 7 spotkań po 7 godzin lekcyjnych),
  • kelnerski (42 godziny, 7 spotkań po 6 godzin lekcyjnych),
  • karmelarstwa (24 godziny, 4 spotkania po 6 godzin).

Termin rekrutacji: 13-24 września 2021 r.

Rekrutację prowadzą:

Kurs gastronomiczny:

Pani Marta Musiałowska  wtorek 9.30-10.30, czwartek 11.30-12.30

Pani Beata Dziekan- Krawczyk czwartek 14.00-14.40

Kurs kelnerski:

Pani Iwona Kwapiszewska: poniedziałek 14.45-15.30, czwartek 11.15-12.00

Kurs karmelarstwa:

Pani Grażyna Kumorek- Mastalerz: środa 12.00-13.00

zał. 1 Regulamin-uczestnictwa w projekcie CKZ II

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie po zmianie 15_09_2021 (1) (1)

Zał. 4 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 5 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 6 oświadczenie o braku udziału