fbpx

Biuletyn Informacji Publicznej

Lokalna skrzynka podawcza

» adres lokalnej skrzynki:

zsgnr2@poczta.onet.pl

sektetariat@zsgnr2krakow.pl

Elektroniczna skrzynka podawcza

W celu skorzystania ze Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP, niezbędne jest spełnienie dwóch warunków:

  • założenie indywidualnego (darmowego) konta na platformie ePUAP (instrukcja zakładania konta użytkownika znajduje się na platformie ePUAP)
  • posiadanie certyfikatu kwalifikowanego w celu elektronicznego podpisywania przesyłanych dokumentów. Pozostałe instrukcje dotyczące wysyłania dokumentów, podpisywania itp. znajdują się na ePUAP

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:

Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego.
Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu na następujących nośnikach danych:

– Dyskietka 1,44 MB,
– Pamięć masowa USB,
– Płyta CD-RW.

Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:
Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES (podstawowa forma podpisu XAdES)

Akceptowalne formaty załączników to:

DOC, RTF,TXT
XLS,
CSV,
TXT,
GIF, TIF, BMP, JPG,
PDF,
ZIP.

Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3 MB.

Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.