fbpx

30.XI. – Dzień Patrona Szkoły – profesora Odona Bujwida

30.XI. – Dzień Patrona Szkoły – profesora Odona Bujwida

Odo Feliks Kazimierz Bujwid urodził się 30 listopada 1857 roku w Wilnie. Rodzina mieszkała na Antokolu, następnie ojciec Bujwida Feliks został zarządcą majątku Marii Billewiczówny ( późniejszej Piłsudskiej) w Zułowie.

Był lekarzem, bakteriologiem, pionierem profilaktyki i higieny, założył  stację badania żywności i artykułów codziennego użytku. Aktywny działacz społeczny,  oświatowy, łączący teorię naukową z praktyką, dzielący się swoimi doświadczeniami z innymi.

Był autorem 386 prac naukowych (mikrobiologia, badania wody, weterynaria, higiena i odkażanie, historia mikrobiologii). Znał 14 języków obcych.

Po kursie bakteriologii, w Berlinie, u Roberta Kocha opracował broszurę „Pięć odczytów o bakteriach”. Wiedzę o szczepieniach przeciwko wodowstrętowi zdobył u Ludwika Pasteura.  Założył filę Instytutu Pasteura – prowadził badania nad chorobami, przygotowywał szczepionki, które wstrzykiwał zarażonym wścieklizną, ratując ich od śmierci.

W 1883 roku przeniósł się do Krakowa, obejmując na UJ Katedrę Higieny. Wraz z żoną, Kazimierą,  pracował społecznie m.in. w Towarzystwie Szkoły Ludowej, przyczynił się do powstania gimnazjum żeńskiego, które umożliwiło dziewczętom studiowanie. Kraków zawdzięcza mu nowoczesne wodociągi.

W 1932 roku, po śmierci żony rozpoczął pisanie pamiętników. Zostały one wydane pod tytułem „Osamotnienie”. Zmarł 25 grudnia 1942 roku w Krakowie.

Wspomnienia profesora stanowiły kanwę programu artystycznego, który przygotowała i przedstawiła klasa III b w piątek 30 listopada br. Zaproszone klasy pierwsze: Ia, Ib, Iak i Ick mogły przenieść się w czasie, do salonu państwa Bujwidów, i wraz z naszym patronem wczytywać się jego pamiętniki.

Program został opracowany i przygotowany przez: p. Martę Gdańską, p. Joannę Stanoch i p. Agnieszkę Michalec.