fbpx

Zuzanna Studnicka finalistką XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Zuzanna Studnicka finalistką XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, stawia sobie za cel rozwijanie zainteresowań uczniów problemem żywienia, upowszechnianie wzorców racjonalnego żywienia i promocję zdrowia oraz tworzenie dla zdolnej młodzieży możliwości ogólnopolskiej rywalizacji w tym obszarze wiedzy.”

Zuzanna Studnicka z klasy 3Ap wzięła udział, 3 marca 2022r, w I części eliminacji centralnych Olimpiady w wersji online.
Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności jest Zespół Szkół Nr 6 im. Mikołaja Reja w Szczecinie. Współorganizatorem Olimpiady są: Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu oraz Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie.

Program Olimpiady obejmuje podstawowe wiadomości z zakresu nauki o żywieniu i żywności oraz zaawansowaną wiedzę dotyczącą biologiczno-chemicznych aspektów żywienia, technologii żywności i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, podstawowe umiejętności z zakresu gastronomii. Tematyka wiodąca XXVI edycji Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dotyczyła „Żywienia w profilaktyce chorób układu krążenia.” Olimpiada Wiedzy o Żywieniu i Żywności, oprócz sprawdzenia wiedzy uczestników, stanowi jedną z możliwości rekrutacji na ciekawe kierunki studiów.

Poziom współzawodnictwa powoduje, że laureaci i finaliści Olimpiady są nagradzani prawem studiowania na wielu kierunkach renomowanych uczelni w Polsce. Powoduje to, że w Olimpiadzie borą udział najlepsi uczniowie szkół średnich.
Ta olimpiada nie należy do najłatwiejszych, dlatego przygotowanie wymaga wielu godzin spędzonych nad książkami, czasopismami, testami. Trzeba mieć dużą wiedzę o biologiczno–chemicznych aspektach żywienia, a jest to bardzo trudny dział.
Uprawnienia laureatów i finalistów, w tym zwolnienie z części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, określa art. 44zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1943 z późn. zm.)

GRATULACJE !!!