Znak jakości „SREBRNEJ SZKOŁY 2023″ dla Technikum Gastronomicznego nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2.