fbpx

Zmiany w funkcjonowaniu szkół ponadpodstawowych, placówek w kształceniu zawodowym będą obowiązywały od poniedziałku, 19 października 2020 r. do czasu obowiązywania strefy czerwonej na danym terenie.

Kraków, 18.10.2020 r.

 

Zarządzenie nr 12/2020

Kształcenie zdalne od 19 października 2020 r.

 

W związku z wejściem Miasta Kraków od poniedziałku 19 października 2020 roku do strefy czerwonej realizujemy kształcenie w formie zdalnej. Lekcje online realizowane będą zgodnie z nowym przystosowanym do nowej rzeczywistości  planem lekcji. Wszystkie lekcje oprócz zajęć praktycznych, pracowni gastronomicznej, technologii  gastronomicznej (w klasach trzecich) i organizowania żywienia i usług gastronomicznych będą prowadzone zdalne. Wszystkie przedmioty ogólnokształcące i zawodowe teoretyczne dobywają się w formie zdalnej. Na lekcjach obowiązuje uczniów posiadanie kamer i mikrofonów. Sprawdzana będzie obecność (zasady opisane w załączniku).

§

Na podstawie Decyzji Ministra Edukacji Narodowej z kształcenia zdalnego wyłączone zostają zajęcia praktyczne w Szkole w restauracji Pokusa i w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym Zamoyskiego 100, w pracowniach  gastronomicznych, gdzie realizowany jest przedmiot pracownia gastronomiczna, technologia  gastronomiczna (w klasach trzecich), organizowanie żywienia i usług gastronomicznych, wchodzących w skład przedmiotów kształcenia praktycznego realizowane w warsztatach szkolnych i pracowniach technologicznych. Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe odbywają się zgodnie z harmonogramem. Uczniowie klas młodociany pracownik odbywają zajęcia praktyczne w zakładach pracy. Kurs gastronomiczne w ramach CKZ odbywają się zgodnie z harmonogramem.

§

Od 19 października obowiązuje nowy zmieniony plan lekcji.

§

Zasady związane z organizacją kształcenia zdalnego zostały zapisane  w dokumencie „Zasady kształcenia na odległość w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w sytuacji zawieszenia zajęć” (w załączniku).  Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

§

Miejscem przekazywania informacji jest strona internetowa Szkoły i dziennik elektroniczny Librus.  Proszę o monitorowanie bieżących  komunikatów.

§

Pamiętajmy, by dbać o  bezpieczeństwo,  zachowując zasady reżimu sanitarnego.  Pozostańmy w domu, bądźmy na bieżąco z zasadami bezpieczeństwa w całym kraju obowiązującymi od 17 października 2020.

§

Na podstawie decyzji MEN ustalam „Zasady realizacji kształcenia na odległość w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie w sytuacji zawieszenia zajęć dla grupy, klasy lub wszystkich oddziałów” stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 19 października 2020 r.

 

Dyrektor Szkoły

Andrzej Ptasznik

Załącznik nr I do Zarządzenia nr 12/2020 został wysłany przez dziennik Librus do  rodziców, nauczycieli i uczniów.

Więcej informacji:

Nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące na terenie kraju

https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/aktualnosci/nowe-zasady-profilaktyki-przeciw-covid-19-i-kolejne-powiaty-w-strefie.html