Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner.