fbpx

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner.

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner. Staże odbywać się będą w miesiącu lipcu i sierpniu, w krakowskich zakładach gastronomicznych.

Osoby chętne do udziału w stażach muszą wypełnić: formularz zgłoszeniowy, deklarację, oświadczenie o  przetwarzaniu danych, zakres danych osobowych. Przed wypełnieniem dokumentacji należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz pozostałymi załącznikami.

Wykaz załączników:

1. Regulamin-uczestnictwa-w-projekcie_z uwzględnieniem aneksu_nr 1 i 2

2. Regulamin udzielania stypendiów stażowych

3. Formularz zgłoszeniowy

4. Deklaracja uczestnictwa w projekcie (1)

5. Oświadczenie – Przetwarzanie danych osobowych

6. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

7. Wzór umowy

8. Zgoda Rodzica

9. Dziennik stażu, praktyki

10. Wniosek o przyznanie stypendium stażowego (2)

11. Certyfikat