fbpx

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner.

 

W ramach projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży: turystyczno-gastronomicznej (T) w Gminie Miejskiej Kraków”. Projekty realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa Wiedza i Kompetencje, Działanie 10.2,  Poddziałanie 10.2.1 „Kształcenie zawodowe uczniów – ZIT”.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 prowadzi nabór na płatne staże w zawodach: kucharz, kelner. Staże odbywać się będą w miesiącu lipcu i sierpniu, w krakowskich zakładach gastronomicznych.

Osoby chętne do udziału w stażach muszą wypełnić: formularz zgłoszeniowy, deklarację, oświadczenie o  przetwarzaniu danych, zakres danych osobowych. Przed wypełnieniem dokumentacji należy zapoznać się z regulaminem udziału w projekcie oraz pozostałymi załącznikami.

Wykaz załączników do pobrania:

1. Regulamin uczestnictwa w projekcie

2.Deklaracja uczestnictwa w projekcie

3.Dziennik stażu, praktyki

4. Wzór Umowy

5. Zgoda Rodzica

6. Wniosek o przyznanie stypendium stażowego

7. RODO Oświadczenie-uczestnika dotyczących przetwarzania danych osobowych

8.Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania