fbpx

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 22/23.

Harmonogram spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2022/23 

Data Forma zebrania
02.09.2022 Zebrania z rodzicami uczniów klas pierwszych:

*godz. 17.00 – klasa 1a, 1b, 1c

*godz. 17.30 – klasa 1d, 1e, 1tża

*godz. 18.00 – klasa 1ak, 1akm, 1ck

15.09.2022 Zebrania z rodzicami:

*godz. 17.00 – klasy 4 technikum i 3 szkoły branżowej

*godz. 18.00 – klasy 2 i 3 technikum

20.10.2022 Dzień otwarty dla rodziców.
05.01.2023 Zebrania z rodzicami – podsumowanie wyników klasyfikacji śródrocznej.
02.03.2023 Dzień otwarty dla rodziców.
13.04.2023 Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas.

Przekazanie informacji o przewidywanych końcowych ocenach klasyfikacyjnych w klasach czwartych.

18.05.2023 Dzień otwarty dla rodziców.
07.06.2023 Zebrania z rodzicami dla wszystkich klas.

Przekazanie informacji o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz ocenach przewidywanych końcowych w klasach 3 szkoły branżowej.

 

Godziny i numery sal, w których poszczególne klasy mają zebrania, podane będą na stronie internetowej szkoły.