fbpx

Zebrania z rodzicami online 5 stycznia 2022 r.

W środę 5 stycznia 2022 r. o godzinie 18.00 odbędą się zebrania dla Rodziców  podsumowujące wyniki klasyfikacji śródrocznej.

Zebrania odbędzie się w formie on-line z wykorzystaniem Classroom – Google Meet.

Szczegółowe informacje na temat zebrania zostały wysłane do Państwa przez dziennik Librus.