PLANOWANE ODDZIAŁY – SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA NR 10