fbpx

Zakończenie Zajęć Szkolnych 2019/20

Zakończenie Zajęć Szkolnych 2019/20

W związku z epidemią koronawirusa i ograniczeniem funkcjonowania szkół w dniu 26 czerwca 2020 nie odbędzie się tradycyjna uroczystość Zakończenia Roku Szkolnego 2019/2020 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2.

Dyrektor ZSG nr 2 informuje, że nie ma konieczności odbioru świadectwa w dniu zakończenia zajęć (można to zrobić w dniu 1 września 2020 lub później). Wychowawca może przesłać e-mailem na prośbę ucznia zeskanowane świadectwo. Jednak dla zainteresowanych odbiorem świadectwa uczniów Dyrektor Szkoły wyznacza godziny odbioru.

Klasy trzecie Szkoły Branżowej I stopnia stanowią WYJĄTEK – mają spotkania oraz odbiór dokumentów i świadectw ukończenia szkoły.

Ze względu na bezpieczeństwo należy przestrzegać zaleceń Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego.

Między innymi:

– po odbiór świadectwa do szkoły może przyjść tylko uczeń zdrowy,
– należy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 2 m (także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły),
– przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego,
– uczniowie i nauczyciele wchodząc na teren szkoły muszą być zaopatrzeni w osłonę na nos i usta, jednorazowe rękawiczki, własne długopisy,
– uczniowie zobowiązani są do nieorganizowania skupisk oraz grup sprzyjających bliskiemu kontaktowi pomiędzy sobą.

W godzinach 07.30 – 08.30

KLASA SALA WYCHOWAWCA NUMER UCZNIA
W DZIENNIKU
GODZINA ODBIORU
ŚWIADECTWA
1akg BS 3 Pani Kuć Anna 01-09

10-17
18-23

godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
godz. 08.10-08.30
1Akp BS 23 Pani Augustyn Alina 01-10
11-20
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
1bmg BS 25 Pani Begej-Topolska Alicja 01-08
09-16
17-24
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
godz. 08.10-08.30
1Bmp BS 24 Pani Broś Mirosława 01-08
09-16
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
1dcg BS 27 Pani Janik Karolina 01-10
11-20
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
1Dcp BS 28 Pani Musiałowska Marta 01-09

10-19

godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
2ak BS 15 Pani Lenartowicz Aleksandra 01-09
10-19
20-28
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
godz. 08.10-08.30
2ck BS 4 Pani Dziekan-Krawczyk Beata 01-10
11-19
godz. 07.30-07.50
godz. 07.50-08.10
Klasy trzecie Szkoły Branżowej I stopnia stanowią WYJĄTEK

 mają spotkania oraz odbiór dokumentów i świadectw ukończenia szkoły.

W godzinach 08.45– 09.45

3ak BS 22 Pani Ziobro Marta 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

3ck BS 22A Pani Bartecka-Anioł Aneta 01-10

11-19

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

W godzinach 08.45– 09.45

KLASA SALA WYCHOWAWCA NUMER UCZNIA
W DZIENNIKU
GODZINA ODBIORU
ŚWIADECTWA
1ag TECH 15 Pani Koperny Lucyna 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1Ap TECH 21 Pani Goleń Dorota 01-09
10-18
19-26
godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1bg TECH 4 Pani Sudoł Magdalena 01-09
10-19
20-28
godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1Bp TECH 25 Pani Dudek Krystyna 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1cg TECH 23 Pani Celińska Elżbieta 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1Cp TECH 22 Pani Rokicka Aneta 01-09

10-19

20-29

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1dg TECH 26 Pani Zborowska Anna 01-09

10-18

19-27

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1Dp TECH 27 Pani Kościelny Magdalena 01-09

10-18

19-26

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

1Ep TECH 12 Pani Sałakowska  Aleksandra 01-10

11-18

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

2a TECH 28 Pani Kwapiszewska Iwona 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

2b TECH 14 Pani Mazurków Joanna 01-09

10-19

20-28

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

2c TECH 24 Pani Stępień Renata 01-10

11-20

21-30

godz. 08.45-09.05

godz. 09.05-09.25

godz. 09.25-09.45

O godzinie 10.00 odbędzie się podsumowujące zebranie Rady Pedagogicznej w sali 22.