fbpx

ZAKOŃCZENIE  ROKU  SZKOLNEGO  KLAS MATURALNYCH

W piątek, 28 kwietnia, tegoroczni maturzyści Technikum Gastronomicznego nr 11 oraz Szkoły Branżowej II stopnia nr 3 uroczyście zakończyli rok szkolny i opuścili mury ZSG nr 2.

Były wspomnienia, podziękowania i chwile wzruszenia. Najlepsi uczniowie otrzymali świadectwa z wyróżnieniem, nagrody rzeczowe ufundowane przez Radę Rodziców oraz wpisali się do „Złotej Księgi”. Nagrody książkowe otrzymali również uczniowie z wzorową frekwencją, abiturienci zaangażowani w promocję szkoły w środowisku lokalnym oraz uczniowie zasłużeni na polu sportowym.

 

DRODZY ABITURIENCI !

Życzymy Wam sukcesów na egzaminach maturalnych oraz odnalezienia własnej drogi, realizacji życiowych planów i szczęścia w życiu osobistym. Spełniajcie swoje marzenia!