fbpx

ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO DLA MATURZYSTÓW

Maturzyści,

W piątek 30 kwietnia 2021 r. odbędzie się rozdanie świadectw ukończenia Technikum Gastronomicznego nr 11 wraz z dokumentami składanymi przy naborze oraz hasłem dostępu do systemu informatycznego obsługującego tegoroczny egzamin maturalny.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną zakończenie roku szkolnego odbędzie się
z pominięciem ceremoniału szkolnego i uroczystej oprawy.

Rozdanie świadectw odbędzie się wg harmonogramu:

Klasa Godzina Wejście do budynku szkolnego
nr z dziennika
Miejsce wydawania świadectw

 

 

Klasa 4a

Spotkanie z Dyrekcją i Wychowawcą

9.00

 

Wejście główne
nr 1-11
Sala 22

 

Wejście przez Pokusę
nr 12-21
Sala 22a
 

Klasa 4b

Spotkanie z Dyrekcją i Wychowawcą

10.30

Wejście główne
nr 1-16
Sala 22

 

Wejście przez Pokusę
nr 17-31
Sala 22a
 

Klasa 4c

Spotkanie z Dyrekcją i Wychowawcą

12.00

Wejście główne
nr 1-13
Sala 22

 

Wejście przez Pokusę
nr 14-25
Sala 22a

 

W dniu rozdania świadectw maturalnych prosimy o bezwzględne przestrzeganie niżej podanych ustaleń (zalecenia Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego). Prosimy o odpowiedzialność i dojrzałość w tej kwestii.

 

  1. Po odbiór świadectwa do szkoły może przyjść tylko zdrowy absolwent, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
  2. Absolwent nie może przyjść po odbiór świadectwa, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Na teren szkoły wchodzimy obowiązkowo w maseczce ochronnej jedno- lub wielorazowej, szczelnie zasłaniającej usta i nos.
  4. Przynosimy własne długopisy.
  5. Do budynku wchodzimy pojedynczo, korzystając wyłącznie z wejścia przypisanego wg numerów
    z dziennika, w odstępach 1,5 m od siebie – tą samą drogą opuszczamy szkołę, niezwłocznie po rozdaniu świadectw.
  6. Na terenie szkoły musimy zachować dystans społeczny w każdej przestrzeni szkoły min. 1,5 m , także podczas przychodzenia i wychodzenia ze szkoły, ograniczamy rozmowy.
  7. Przed wejściem do budynku należy skorzystać z płynu dezynfekującego.
  8. Przestrzegając szczególnych środków ostrożności, w trybie pilnym, opuszczamy tereny przylegające do naszej szkoły – NIE WOLNO GROMADZIĆ SIĘ NA PLACU I TERENIE WOKÓŁ SZKOŁY.