fbpx

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

ZAJĘCIA INTEGRACYJNE

22 lutego 2019 r. odbyły się w naszej szkole zajęcia integracyjne, w których brali udział uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego Nr 3 im. Kornela Makuszyńskiego w Krakowie.  Młodzież, podobnie jak w ubiegłym roku,  uczestniczyła w zajęciach z technologii gastronomicznej razem z uczniami klasy I b technikum,  pod opieką p. profesor Joanny Mazurków.

Celem zajęć było poszerzenie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności zawodowych, doskonalenie posiadanych kompetencji społecznych i zdolności adaptacyjnych naszych gości.  Dla uczniów klasy pierwszych była to okazja do nauki wrażliwości oraz poznania potrzeb niepełnosprawnych kolegów.  Wspólna praca podczas zajęć kształtuje pozytywne postawy wobec osób niepełnosprawnych m.in. otwartości i tolerancji w aspekcie przełamywania stereotypów myślenia o osobach niepełnosprawnych.