fbpx

ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ

ZAINWESTUJ W NASZĄ PLANETĘ

Data 22 kwietnia od ponad 50 lat stanowi okazję do refleksji nad aktualną sytuacją naszej planety. Z okazji Światowego Dnia Ziemi młodzież klasy 2C i 3Cp uczestniczyła w zajęciach mających na celu promowanie ochrony środowiska, poszerzanie świadomości ekologicznej oraz inspirowanie do życia w zgodzie z naturą, które zorganizował Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Uczniowie klasy 2c brali udział w wycieczce terenowej „Tajemnicze Podgórze” – od Rynku Podgórskiego przez Park Bednarskiego, Kopiec Krakusa, kamieniołom Liban do rezerwatu przyrody nieożywionej Bonarka, gdzie odbyła się terenowa lekcja geografii.  Młodzież z zaangażowaniem rozpoznawała w terenie formy i procesy geologiczne oraz zdobyła  wiedzę na temat racjonalnego gospodarowania środowiskiem przyrodniczym w odniesieniu do rewitalizacji terenów poeksploatacyjnych.

Młodzież klasy 3Cp dzięki prelekcjom: „Islandia – strefa ognia i lodu” oraz „Wybrzeża Morza Egejskiego” poszerzyła  swoją wiedzę na temat środowiska geograficznego Europy. Wykład „Krajobrazy Polski” był wirtualną podróżą od Morza Bałtyckiego po Karpaty i Sudety, która pobudziła wyobraźnię i wrażliwość na otaczającą nas przyrodę.  Przy budynku głównym UP zwróciliśmy uwagą na otoczenie, które tworzą różne gatunki drzew, krzewów i roślin zielonych, opisanych w ramach projektu naukowego „Interaktywna biosfera”.

Zajęcia były okazją do refleksji nad otaczającą nas naturą, nad tym w jaki sposób nasz styl życia wpływa na degradację bioróżnorodności i niszczy klimat. Liczmy na to, że widzieć więcej to więcej móc i zaangażować  się w  aktywności  na  rzecz środowiska geograficznego, by zachować go dla przyszłych pokoleń.

Tegoroczny Dzień Ziemi to także finał realizacji naszego projektu „Ekologiczna Szkoła” i ogłoszenie wyników konkursu „Kuchnia dla klimatu”.

Zapraszamy do galerii prac konkursowych.

https://padlet.com/aniaszczep1/8rtr36fo6u4t9i3d