Eliminacje Okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności