fbpx

Eliminacje Okręgowe XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

Komisja Okręgowa Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

przy Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida

ul. Zamoyskiego 6,30-523 Kraków

tel. 12 6560404, e-mail: sekretariat@zsg2.pl  fax. 126560404


Kraków, 12 listopada 2021 r.

Harmonogram eliminacji okręgowych

XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności

odbywających się w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2

im. prof. Odona Bujwida w Krakowie 

PIĄTEK 3 GRUDNIA 2021 r.

Od 8.00 Rejestracja uczestników i opiekunów – sala 3
10.00 Spotkanie organizacyjne – sala 22
11:00 Zawody II stopnia – TEST –  sale 4, 15, 24, 25, 27, 28
11.00  Pokaz gastronomiczny dla opiekunów sala 14. Odbiór dyplomów uczestnictwa  uczniów w olimpiadzie – sala 11
12:30 Posiłek, Restauracja Pokusa, sala nr 1,  13, 16 ,17

Przypominamy o konieczności:

  • Zapoznania się z paragrafem 4.1.4. regulaminu olimpiady….
  • Posiadania przez uczestnika legitymacji szkolnej lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość (ze zdjęciem).
  • Przestrzegania procedur bezpieczeństwa Covit-19 (DDM – dystans. dezynfekcja, maseczka). Osoby nie stosujące się do obowiązujących procedur nie mogą uczestniczyć w eliminacjach.
  • Śledzenia informacji w zakładce AKTUALNOŚCI na stronie internetowej:

 

  • Poinformowania o nieobecności uczestnika nie później niż 48 godzin przed eliminacjami,
  • Ewentualne pytania kierować na adres: ewakonieczna39@wp.pl

 

                   Z poważaniem i pozdrowieniami

 Ewa Konieczna- sekretarz eliminacji

okręgowych w Krakowie

Do pobrania ⇓

Harmonogram_26 eliminacji okręgowych