Uroczyste otwarcie zrewitalizowanego boiska w Zespole Szkół i Placówek pn. „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” w Krakowie odbyło się ze słodkim przysmakiem przygotowanym w restauracji „Pokusa”.