Udział w projekcie „Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”.