Udział w projekcie ,,Dziedzictwo Kresów Wschodnich Rzeczypospolitej”