fbpx

Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida najlepszą szkołą gastronomiczną w Krakowie

Z wielką radością i satysfakcją informujemy, że Technikum Gastronomiczne nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 im. prof. Odona Bujwida w Krakowie znalazło się w gronie laureatów prestiżowego  XXIV Ogólnopolskiego Rankingu Techników PERSPEKTYWY 2022.

Jesteśmy  wśród NAJLEPSZYCH TECHNIKÓW w Polsce i przysługuje nam tytuł „ BRĄZOWEJ SZKOŁY 2022”.

W rankingu 2022 analizowane były wyniki 1165 techników (spośród 1863), które spełniły kryterium wejścia do Rankingu. Ogłoszona lista zawiera 500 najlepszych techników w Polsce. Nasza szkoła zajęła 52 miejsce w województwie małopolskim, 9 miejsce w Krakowie, a 1 miejsce wśród istniejących w Krakowie szkół gastronomicznych.

https://technika.perspektywy.pl/2022/rankings/ranking-malopolski

Zdobycie wysokiej pozycji w Rankingu jest dla Naszego Technikum zasłużonym powodem do dumy. „Brązowa tarcza” jest potwierdzeniem wysokiej skuteczności nauczania, na które składa się dobrze wyposażona baza kształcenia ogólnego i zawodowego, wysokie kompetencje zawodowe nauczycieli, przyjazna atmosfera oraz dobry kontakt szkoły z rynkiem pracy i pracodawcami. W wysoką pozycję rankingową wpisana jest liczba zwycięstw w konkursach i olimpiadach, punkty z egzaminu maturalnego oraz pomyślnie zdane egzaminy zawodowe.

Ranking Perspektyw jest tworzony głównie z myślą o  uczniach  najstarszych klas szkoły podstawowej, którzy już w czerwcu muszą podjąć bardzo ważną decyzję – wybrać taką szkołę ponadpodstawową, która doprowadzi ich do studiów i ułatwi zdobycie wymarzonego zawodu. Taką szkołą jest właśnie Technikum Gastronomiczne nr 11 – szkoła dobrze zorganizowana, w której pracują oddani swojej misji nauczyciele,
a uczniowie są skutecznie motywowani i wspierani.