fbpx

Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA

Hej! 👋🏼 Absolwencie szkoły podstawowej, przed Tobą ważna decyzja. Sprawdź co oferuje Ci Nasza Szkoła! ⬇️

Zdobądź wiedzę i umiejętności kucharskie. 👨‍🍳 Ponadto opanuj umiejętności dietetyka – planuj i oceniaj jadłospisy, obliczaj wartości odżywcze i energetyczne posiłków, układaj menu codzienne i okolicznościowe, a to wszystko z wykorzystaniem nowoczesnych programów komputerowych. 💻

Technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYK

Opis zawodu.

Absolwent jest przygotowany do sporządzania potraw i napojów. Posiada te same umiejętności, które potrzebne są w pracy kucharza. Ponadto wykonuje zadania zawodowe związane z planowaniem i ocenianiem żywienia, organizowaniem i wykonywaniem usług. Posługuje się nowoczesnymi technologiami i urządzeniami, które ułatwiają realizację zadań zawodowych. Planuje i ocenia jadłospisy. Oblicza wartość odżywczą i energetyczną posiłków. Układa menu codzienne i okolicznościowe. Korzysta z programów komputerowych, które ułatwiają planowanie i rozliczanie działalności zakładu. Przedstawia ofertę usług gastronomicznych. Jest otwarty na nowości i kreatywny w działaniu, poprzez nowoczesne dekoracje potraw, aranżację stołów i sal konsumpcyjnych.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych ze specjalnością DIETETYKA jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

− oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania;
− sporządzania i ekspedycji potraw i napojów;
− planowania i oceny żywienia;
− organizowania produkcji gastronomicznej;
− planowania i realizacji usług gastronomicznych.

Uczeń w ramach innowacji:

− pozna elementy dietetyki,

− planowanie diety i pomoc w jej stosowaniu,

− koordynowanie programu żywieniowego,

− dobór odpowiednich składników w określonych dietach,

– nauczy się zasad cateringu dietetycznego,

– pozna reguły zdrowego stylu życia.

Przedmioty nauczane na poziomie rozszerzonym: język angielski, BIOLOGIA/GEOGRAFIA.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla nauczanego zawodu.

KWALIFIKACJE:

HGT.02. Przygotowanie i wydawanie dań.

HGT.12. Organizacja żywienia i usług gastronomicznych.

MIEJSCA PRACY:

– restauracje,
− hotele,
– domy wczasowe,
– bary,
– kawiarnie,
– sanatoria,
– instytucje zajmujące się obrotem żywnością,
– stacje sanitarno-epidemiologiczne,
– szpitale,
– instytucje zajmujące się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

DIETETYK

Dietetyk jest specjalistą, który posiada wiedzę nie tylko z zakresu żywienia człowieka, ale również biochemii, anatomii, psychologii oraz medycyny. Celem pracy dietetyka jest prowadzenie terapii dietetycznej, zachęcanie do zmiany nawyków żywieniowych, szerzenie wiedzy na temat profilaktyki zdrowotnej oraz wspomaganie leczenia dietetycznego wielu chorób.