fbpx

Technik technologii żywności ze specjalnością DIETETYKA

Hej! 👋🏼 Absolwencie szkoły podstawowej, przed Tobą ważna decyzja. Sprawdź co oferuje Ci Nasza Szkoła! ⬇️

Opanuj tajniki sztuki kulinarnej, planuj i oceniaj żywność pod względem jakościowym, 👩‍🔬👨‍🔬 poznaj zagadnienia związane z organizacją produkcji i naucz się sprawnie zarządzać i komunikować z zespołem. Wszystko po to by być gotowym do prowadzenia działalności gastronomicznej. 👨‍🍳

Nowy kierunek od września 2020!!!

Technik technologii żywności ze specjalnością dietetyk

Opis zawodu.

Technik technologii żywności to kierunek dla osób, które interesują się zarówno sztuką kulinarną, jak i tajnikami prowadzenia działalności gastronomicznej. Uczeń zdobywa wiedzę na temat planowania i oceny żywności pod względem jakościowym. Absolwent przygotowany jest do prowadzenia działalności gastronomicznej, zna zagadnienia związane z technologią żywienia, organizacją produkcji oraz usług gastronomicznych, potrafi sprawnie zarządzać i komunikować się z zespołem.

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik technologii żywności jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

 • wykonywania dekoracji wyrobów cukierniczych
 • obsługa maszyn i urządzeń w produkcji wyrobów cukierniczych
 • magazynowania surowców i wyrobów cukierniczych
 • sporządzania półproduktów i wyrobów cukierniczych
 • wytwarzania produktów spożywczych
 • organizowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • nadzorowania przebiegu procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym
 • oceny jakości surowca
 • przechowywania żywności
 • oceniania jakości żywności
 • planowania żywienia z uwzględnieniem alternatywnego sposobu żywienia
 • organizowania żywienia w produkcji gastronomicznej
 • wykonywania usług gastronomicznych
 • ekspedycji potraw i napojów
 • prowadzenia badań jakości żywności w laboratoriach

Przedmioty realizowane na poziomie rozszerzonym: język angielski, chemia.

W całym cyklu kształcenia uczeń realizuje program praktyk zawodowych w wymiarze 8 tygodni (280 godzin) w zakładach spożywczych, przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją spożywczą, cukierniach.

KWALIFIKACJE:

SPC.01. Produkcja wyrobów cukierniczych

SPC.07. Organizacja i nadzorowanie produkcji wyrobów spożywczych

MIEJSCA PRACY:

 • zakłady przemysłu cukierniczego
 • cukiernie
 • zakłady przetwórstwa spożywczego
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją spożywczą
 • pracownie analityczne

Technik technologii żywności może podjąć pracę w zakładach przetwórstwa spożywczego, hurtowniach spożywczych, zakładach gastronomicznych, placówkach żywienia zbiorowego lub otworzyć własną działalność gospodarczą.