fbpx

Stypendium Prezesa Rady Ministrów

W dniu 12 grudnia 2019 r. w Auli Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów oraz stypendystom Ministra Edukacji Narodowej. W uroczystości  uczestniczyła Pani Barbara Nowak – Małopolski Kurator Oświaty.

W roku szkolnym 2019/2020 stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Wiktoria Kula, uczennica trzeciej klasy Technikum Gastronomicznego nr 11 w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2, która klasę drugą zakończyła z wysoką średnią 5,24 i wzorowym zachowaniem.

Stypendium to może otrzymać każdy uczeń, który uzyskał najwyższą w danej szkole średnią ocen albo wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy i osiągnął w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Stypendium przyznaje się uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Zapraszamy do galerii zdjęć.