fbpx

Historia szkoły

Działalność obecnego Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 datowana jest od roku 1910, kiedy to utworzono Miejskie Seminarium Gospodarcze, pierwszą tego typu szkołę w Polsce.

W latach II wojny światowej działała oficjalnie jako jedna z niewielu szkół zawodowych realizując narzucony przez okupanta program prowadząc równolegle tajne nauczanie. Po zakończeniu wojny szkoła rozpoczęła pracę w centrum Krakowa w budynku Konwentu OO. Dominikanów przy ulicy Siennej 11/13.

W obecnym kształcie po licznych zmianach organizacyjnych w 1973 roku powołano Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2.

W 1988 roku uroczyście obchodzono jubileusz 75-lecia szkoły i nadanie jej imienia profesora Odona Bujwida (1857-1942). Był to wybitny polski bakteriolog, lekarz, pionier profilaktyki i higieny. Dzięki jego wysiłkom założono w Warszawie „Zakład Szczepień przeciwko wściekliźnie” oraz „Zakład badania żywności”. Kraków zawdzięcza mu nowoczesne wodociągi, a prowadzone przez niego „Zakłady produkcji surowic i szczepionek” uratowały zdrowie i życie wielu ludziom. Profesor Bujwid znał 13 języków obcych i jest autorem prawie 400 prac naukowych. W 1992 roku szkoła zmieniła siedzibę. Nowy adres to Kraków ulica Zamoyskiego 6.

Dawna siedziba Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. Odona Bujwida przy ul. Siennej 11

Obecna siedziba Zespołu Szkół Gastronomicznych Nr 2 im. Odona Bujwida przy ul. Zamoyskiego 6.