Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia