fbpx

Zasady funkcjonowania szkół i placówek od 19 kwietnia

Od dnia 19 kwietnia 2021 roku zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 uczniowie klasy:  3ak, 3ck,  wracają do szkoły na lekcje z przedmiotów zawodowych praktycznych (zajęcia praktyczne i technologia gastronomiczna).

Praktyki młodocianych pracowników z III klas branżowych szkół I stopnia.
Uczniowie III klas branżowych szkół I stopnia, będący młodocianymi pracownikami, będą odbywać zajęcia praktyczne u pracodawców, o ile u danego pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić ich zdrowiu.

Pozostałe klasy odbywają lekcje zdalnie do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Plan lekcji dla klas obowiązujący od 01.02.2021r pdf

Plan lekcji dla nauczycieli obowiązujący od 01.02.2021r pdf

 

Poniżej link do Rozporządzenia:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/zasady-funkcjonowania-szkol-i-placowek-od-19-kwietnia