fbpx

Ślubowanie klas pierwszych.

W piątek 12 października 2018 r. odbyła się akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej połączona ze ślubowaniem uczniów z klas pierwszych, którzy w tym dniu oficjalnie zostali włączeni  do Szkolnej Społeczności.

Pan Dyrektor Andrzej Ptasznik przywitał wszystkich zgromadzonych w auli. Podziękował nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły.  Życzył radości z efektów podejmowanych przedsięwzięć, entuzjazmu w dążeniu do wytyczonych celów i sukcesów.

W słowach skierowanych do uczniów Pan Dyrektor wyraził nadzieję, że uczniowie znajdą w naszej szkole nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także życzliwość, zrozumienie oraz nowe przyjaźnie. Życzył  rozwoju zdolności, talentów oraz odpowiedzialnej postawy – godnej ucznia ZSG nr 2. Następnie zaprezentował uczniom klas pierwszych najważniejsze atuty i sukcesy szkoły.

Tradycyjnie, przedstawiciele pierwszych klas złożyli ślubowanie na sztandar, ślubując, że będą pilnie wypełniać swoje obowiązki i dbać o dobre imię szkoły.

Kolejnym punktem akademii była część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 2c pod opieką prof. Małgorzaty Smędy. Ta część uroczystości miała charakter patriotyczny. Uczniowie przygotowali  montaż słowno-muzyczny pod tytułem ”My młodzi Polacy”. Był on okazją do refleksji na temat tego, jacy jesteśmy, czego pragniemy, dokąd w życiu chcemy zajść i co osiągnąć.

Całą akademię poprowadziła Dominika Jaworska, uczennica klasy 3c.