fbpx

Rekrutacja na staże wakacyjne

STYPENDIA STAŻOWE DLA UCZNIÓW

Uchwałą Rady Miasta Krakowa w dniu 21 kwietnia 2021 r. został przyjęty Regulamin

udzielania stypendiów stażowych uczniom szkół prowadzonych przez Gminę Miejską

Kraków w ramach projektów pn. „Centrum Kompetencji Zawodowych w branży:  turystyczno-gastronomicznej (T),  w Gminie Miejskiej Kraków – 2 edycja”.

W przedsięwzięciu tym uczestniczy również nasza szkoła; przygotowała 15 miejsc do odbycia staży dla uczniów, którzy NIE KORZYSTALI do tej pory z tej formy wsparcia, w lipcu 2021 r.

Rekrutacja na staże będzie prowadzona on-line, od 17 maja, godz. 9.00 do 23 maja, godz. 20.00, za pośrednictwem szkolnego gmaila.
W tym czasie osoby zainteresowane winny przesyłać na adres; joannamazurkow@zsg2.pl

Poniżej linki do dokumentów:

Informacja o stażach.

Regulamin rekrutacji na staże

Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

Zał. 4 Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Zał. 5 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

Zał. 6 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

Zał. 7 oświadczenie o braku udziału