fbpx

Rekrutacja na kursy w ramach Centrum Kompetencji Zawodowych

Rekrutacja na kursy

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie realizuje projekt unijny Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja.

W ramach projektu ogłasza się nabór na następujące kursy:

barmański (uczniowie pełnoletni)-30 godzin,

baristyczny- 15 godzin.

Termin rekrutacji 6-10 września 2021r. Dokumenty ( formularz zgłoszeniowy, deklarację, oświadczenia) należy składać do z-cy dyrektora p. Ewy Koniecznej codziennie w godz. 13.00-15.00.

Wykaz załączników:

1.  Zał. 1 Regulamin-uczestnictwa w Projekcie CKZ II

2.  Zał. 2 Formularz zgłoszeniowy

3.  Zał. 3 Deklaracja uczestnictwa w projekcie,

4. Zał. 4 RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

5.  Zał. 5 (od 13.08.2018) Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

6. Zał. 6 Oświadczenie o braku udziału w innym projekcie