fbpx

Rekrutacja na kursy

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie realizuje projekt unijny Centrum Kompetencji Zawodowych w branży turystyczno-gastronomicznej w Gminie Miejskiej Kraków- 2 edycja.

W ramach projektu ogłasza się nabór na następujące kursy:

  • sommelierski (uczniowie pełnoletni)-12 godzin ( 2 spotkania po 6 godzin lekcyjnych),  prowadzony przez Krakowską Szkołę Barmanów
  • baristyczny- 15 godzin ( 3 spotkania po 5 godzin lekcyjnych) prowadzony przez Krakowską Szkołę Barmanów
  • karmelarstwa ( 24 godziny, 4 spotkania po 6 godzin) prowadzony przez Panią Kierownik Grażynę Kumorek-Mastalerz

Termin rekrutacji 12-16 września 2022r.

Rekrutację prowadzą:

Kurs sommelierski i baristyczny; z-ca dyr. szkoły p. Ewa Konieczna codziennie od 13.00-15.00

Kurs karmelarstwa: kierownik warsztatu szkolnego p.Grażyna Kumorek- Mastalerz: środa 11.00-15.00

 

Wykaz załączników:

1. Regulamin-uczestnictwa w projekcie CKZ II

2 Formularz zgłoszeniowy

3. Deklaracja uczestnictwa w projekcie po zmianie 15_09_2021 (1)

4. RODO Oświadczenie-uczestnika dot. przetwarzania danych osobowych

5. Zakres danych osobowych powierzonych do przetwarzania

6. Oświadczenie o braku udziału