fbpx

Rekrutacja 2018/2019

 

Więcej szczegółów w marcu 2018r.

1. O przyjęciu do szkół ponadgimnazjalnych decydują wyniki egzaminu gimnazjalnego oraz oceny i inne osiągnięcia wymienione na świadectwie.
2. Punktacji podlegają oceny z następujących zajęć edukacyjnych: język polski, matematyka, język obcy, geografia.
3. O przyjęciu do szkoły decyduje suma punktów uzyskanych przez kandydata oraz miejsce na liście wg. uzyskanej liczby punktów.
4. Terminarz rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 zostanie ogłoszony na stronie internetowej szkoły po wydaniu zarządzenia Małopolskiego Kuratora Oświaty.

link

-typy szkół

-ranking

dokumenty do pobrania