fbpx

PROJEKT ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA

 


PROJEKT ZINTEGROWANEJ POLITYKI BEZPIECZEŃSTWA to przedsięwzięcie realizowane na terenie województwa małopolskiego jako Szkoła Promująca Bezpieczeństwo.

W roku szkolnym 2018/19 Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 przystapił do realizacji zadań projektu ZPB,  podejmując działania zmierzające do poprawy poczucia bezpieczeństwa na terenie naszej szkoły, a także w jej najbliższym otoczeniu. Naszym celem jest zdobycie Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo”, który przyznawany jest przez Małopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

  Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa jest projektem   holenderskim. Tworzą go Policja oraz tzw. partnerzy, czyli instytucje przystępujące do programu oraz sprawujące nadzór nad jego realizacją. Policja inspiruje i wspomaga realizację projektu.
Projekt „Bezpieczna Szkoła”, realizowany w ramach ZPB, zakłada na wstępie precyzyjne określenie problemu istniejącego w szkole i mającego związek z bezpieczeństwem, czemu służą przeprowadzane badania ankietowe. Następnie po zanalizowaniu ankiet, opracowuje się Zintegrowany Plan Przedsięwzięć, czyli ustalenie konkretnych działań, wraz z terminami i określeniem wykonawcy, zmierzających do zniwelowania problemu. Na koniec pozostaje już tylko realizacja Zintegrowanego Planu.