fbpx

Projekt „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.

W obecnym roku szkolnym Społeczność ZSG nr 2 zaangażowała się w realizację projektu „MŁODEGŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”. To ogólnopolski projekt badawczy i kampania edukacyjna dotyczące zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości i sprawczości wśród młodych ludzi.
Działania mają zwrócić uwagę na problemy ze zdrowiem psychicznym wśród młodych, wskazać związane z tym wyzwania i przyczynić się do normalizacji sięgania po pomoc. Projekt jest inicjatywą Fundacji UNAWEZA założonej przez Martynę Wojciechowską.
Projekt MŁODE GŁOWY wpisuje się w działania podejmowane przez SZKOŁY ODPOWIEDZIALNE CYFROWO oraz w podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 określone przez MEiN w pkt. 2.: Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.
Raport z badania dotyczącego zdrowia psychicznego, poczucia własnej wartości sprawczości wśród młodych ludzi https://mlodeglowy.pl/wp-content/uploads/2023/04/MLODE-GLOWY.-Otwarcie-o-zdrowiu-psychicznym_-Raport-final.pdf