fbpx

Projekt edukacyjny – SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.

Projekt edukacyjny – SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO.

Nasza Szkoła przystąpiła do innowacyjnego projektu edukacyjnego SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO, realizowanego przez Fundację Dbam o Mój Zasięg.

Głównym celem projektu jest tworzenie wspólnoty szkolnej, dla której ważne jest zachowanie równowagi między światem cyfrowym i światem rzeczywistym. Zapewnienie owej równowagi pozytywnie wpływać będzie nie tylko na sam proces edukacji, ale przede wszystkim na relacje między wszystkim przedstawicielami Naszej Społeczności Szkolnej. Praca w projekcie będzie zmierzała do przygotowania uczniów, nauczycieli i rodziców do bezpiecznego, higienicznego i kreatywnego korzystania z zasobów sieci. Jednym z ważniejszych osiągnięć ma być pozytywny wpływ na samopoczucie psychiczne i fizyczne oraz relacje z innymi – uczniów, rodziców i nauczycieli.

W ramach realizowanego projektu będą:

– przeprowadzone badania uczniów dotyczące oceny jakości relacji szkolnych,

– przeprowadzane darmowe webinaria i konferencje naukowe,

– udostępniane materiały edukacyjne,

– prowadzone działania w zakresie profilaktyki e-uzależnień oraz działań edukacyjnych zmierzających
do redukcji szkód wynikających z korzystania z zasobów sieci,

– uczone kompetencje przyszłości (cyfrowe ale również kompetencje miękkie),

– wspierana i tworzona kultura bycia poza siecią (zapewniającej balans alternatywy dla świata cyfrowego).

Wszystkie informacje na temat projektu będą na bieżąco zamieszczane na stronie gabinetu online pedagoga
i psychologa https://www.facebook.com/ppzsg2  oraz w dzienniku Librus i w Classroomie.

Na początek:

1.       Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Młodzi Cyfrowi. Nowe technologie. Relacje. Dobrostan” pokazującym, jak nowe technologie zmieniają zwyczaje i zachowania młodego pokolenia.

2.       Przypominamy  10 ZASAD HIGIENY CYFROWEJ – w dzisiejszych czasach niezbędnik absolutnie każdego użytkownika smartfona. Nowe technologie to wspaniałe wynalazki, które ułatwiają nam życie, ale nadużywane – potrafią przynieść wiele szkód. Wprowadźcie 10 prostych zasad, a szybko zobaczycie pozytywne efekty.

3.       Przedstawiamy proces uzależniania się od smartfona i internetu  – zapoznajcie się z grafiką przygotowaną przez neurobiologa, dr Wojciecha Glaca.

4.       Powiadomienia w smartfonie. Dlaczego warto nimi zarządzać?

https://padlet.com/Infografika/x3o39otsm7ch47sz