fbpx

PROJEKT EDUKACYJNY „SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO”.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 po raz kolejny włączył się w realizację innowacyjnego programu edukacyjnego” SZKOŁA ODPOWIEDZIALNA CYFROWO”, który wspiera szkoły we wdrażaniu nowych technologii i higieny cyfrowej w edukacji.

 

Jesteśmy SZKOŁĄ ODPOWIEDZIALNĄ CYFROWO, czyli wspólnotą uczniów, rodziców i nauczycieli, dla których wartością jest kształtowanie równowagi między korzystaniem z nowych technologii i świadomym tworzeniem realnych więzi poza przestrzenią Internetu. Troszcząc się o ów balans wpływamy pozytywnie na dobrostan psychiczny, fizyczny i społeczny całej Społeczności Szkolnej.  Zależy nam również na wzbudzaniu wśród uczniów, rodziców i nauczycieli zachowań prospołecznych oraz wspieraniu uczniów w ich rozwoju i przygotowaniu do wyzwań współczesnego świata.

Szkoła Odpowiedzialna Cyfrowo

Nasza szkoła włączyła się także w kampanię „Dobrze, że jesteś.  Twoja wrażliwość może uratować życie”. Jej celem jest budowanie świadomości, zwłaszcza najmłodszych, na temat depresji, nauka rozpoznawania jej symptomów w najbliższym otoczeniu i odpowiednia profilaktyka. Wśród zrealizowanych działań znalazły się m. in. warsztaty i materiały edukacyjne dla uczniów, szkolenia dla rodziców i nauczycieli.

home_testowa depresja