fbpx

Program Eliminacji Okręgowych

Program Eliminacji Okręgowych

XXIII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności w dniu 11.01.2019 r.

Miejsce Eliminacji Okręgowych: Zespół Szkół Gastronomicznych nr 2 Kraków,  ul. Zamoyskiego 6

 

  •   Przyjazd uczestników, od godz. 8.00 –  10.00

·   Rejestracja i szatnia sale nr 3 i 2

·   Kawiarenka dla przyjezdnych sala Restauracji „ Pokusa”.

  •  Spotkanie organizacyjne wszystkich uczestników w sali nr 22 godz. 10.15
  • Eliminacje Okręgowe w salach 15,24, 25,27, 28  godz. 11.00 –  12.30
  •  W trakcie trwania eliminacji zapraszamy opiekunów młodzieży na godz. 11.00 do sali nr 14 na pokaz kulinarny przygotowany przez kucharzy Restauracji Wierzynek w Krakowie.
  • Obiad  – godz. 12.00 –  13.15 w szkolnej Restauracji „ Pokusa” oraz salach nr 1, 16 i 17.
  •  O godzinie 13.30 – wycieczka do Muzeum w Sukiennicach na wystawę „ Galeria Sztuki Polskiej XIX wieku”.
  •  15.50    – wykład prof. dr hab. Józefa Korczaka „ Znaczenie technologii gastronomicznej w racjonalnym żywieniu człowieka” w wersji multimedialnej-  sala 22
  • Uroczyste zakończenie Eliminacji Okręgowych planowane jest na  godz. 16.30  w sali    nr 22.  W uroczystości przewidziany jest udział Władz Krakowa, Kuratorium Oświaty w Krakowie, sponsorów nagród, Rady Rodziców, przedstawicieli Małopolskiego Stowarzyszenia Kucharzy i Cukierników.