fbpx

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY

W dniach 19-22 listopada 2019 r. będą przeprowadzone próbne egzaminy maturalne wg harmonogramu:

Data Przedmiot Godzina Poziom Czas trwania
19.11.2019
(wtorek)
Język polski 9.00 poziom podstawowy 170 minut
20.11.2019

(środa)

Matematyka 9.00 poziom podstawowy 170 minut
21.11.2019

(czwartek)

Język angielski 9.00 poziom podstawowy 120 minut
14.00

 

poziom rozszerzony 150 minut
22.11.2019

(piątek)

Geografia

Biologia

9.00 poziom rozszerzony 180 minut

Udział w maturze próbnej jest obowiązkowy. Do egzaminów młodzież przystępuje zgodnie z dokonanym wyborem przedmiotów w deklaracjach wstępnych.  Podczas matury próbnej obowiązuje strój galowy.
Zdający powinien mieć na egzaminie z każdego przedmiotu długopis (lub pióro)
z  czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

Pozostałe materiały i przybory pomocnicze według przedmiotów egzaminacyjnych:

Przedmiot Przybory i materiały pomocnicze Zapewnia
Język polski Słownik ortograficzny, słownik poprawnej polszczyzny. Szkoła
Matematyka Linijka, cyrkiel, kalkulator prosty. Zdający
Wybrane wzory matematyczne. Szkoła
Geografia Linijka, kalkulator prosty, lupa. Zdający
Biologia Linijka, kalkulator prosty. Zdający
Wybrane wzory i stałe fizykochemiczne na egzamin maturalny z biologii, chemii i fizyki. Szkoła

Zdający :

·       mają obowiązek zgłosić się na egzamin punktualnie o godzinie 8.20;

·       o godzinie 8.30 wchodzą do sali egzaminacyjnej okazując dokument tożsamości i losując numer stolika;

·       nie mogą wnosić do sali egzaminacyjnej żadnych urządzeń telekomunikacyjnych lub  korzystać
z nich w sali;

·       mają obowiązek zakodować swój arkusz zgodnie z informacją przekazaną przez nauczyciela;

·       mają obowiązek pracować samodzielnie, nie zakłócać pracy innym zdającym;

·       po egzaminie maturalnym kontynuują zajęcia lekcyjne wg obowiązującego planu lekcji;

Maturzysta, który skończy pisać pracę wcześniej pozostaje w sali egzaminacyjnej – ze względów organizacyjnych.

Pobierz załącznik Matura próbna listopad 2019 – informacje