Podziękowania od Prezydenta Miasta Krakowa do spraw Edukacji, Sportu i Turystyki