fbpx

Patriotyczny seans filmowy – piątkowa lekcja historii.

W tym roku mija 100 lat od odzyskania przez Polskę niepodległości.
Do upamiętnienia tej rocznicy aktywnie włączyła się cała Społeczność ZSG nr 2, podejmując działania edukacyjne, kulturalne i wychowawcze służące kształtowaniu tożsamości narodowej i poczucia dumy z bycia Polakiem.

W piątek 12 października uczniowie klas II-IV Technikum Gastronomicznego oraz II-III Szkoły Branżowej wraz z wychowawcami obejrzeli film patriotyczny „Dywizjon 303. Historia prawdziwa”.
Film ukazuje historię polskich lotników, którzy brali udział w spektakularnych akcjach podczas bitwy o Anglię. Ich ponadprzeciętne  umiejętności i niezwykły patriotyzm są przykładem dla młodych pokoleń Polaków, czym jest prawdziwe bohaterstwo.

Seans w kinie był dla uczniów lekcją historii,  pięknym uhonorowaniem 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i 100-lecia polskiego lotnictwa.