fbpx

Okręgowe eliminacje XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu

2 grudnia 2022 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XXVII Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Rywalizowało 107 uczniów z 61 szkół okręgu małopolskiego. Temat wiodący: „Ryby i owoce morza-przetwórstwo i zastosowanie w żywieniu”.

Młodzież rozwiązywała test, na który składały się zadania z tematyki wiodącej ( 30%) i zadania z zakresu gastronomii i żywienia oraz zadanie praktyczne w formie projektu. Za rozwiązanie testu można było uzyskać do 80 punktów.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący Pani  dr hab. Anna Kołłajtis-Dołowy, zastępca przewodniczącego Pani wizytator Małgorzata Kolbusz, sekretarz Pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 11 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XXVII Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu dokonał Dyrektor Szkoły Andrzej Ptasznik. O godz. 10.30 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu i wykonania zadania praktycznego, mieli na to 120 minut. Następnie Komisja okręgowa przystąpiła do poprawiania testu. Poprawiony test oraz zadanie praktyczne zostały wysłane do Komitetu Głównego Olimpiady do Szczecina, który poda ostateczne wyniki etapu okręgowego i dokona kwalifikacji uczniów do etapu centralnego.  Naszą Szkołę reprezentowała Agata Domagała z kl. IV Ap, przygotowywana przez Panią Profesor Elżbietę Celińską.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokaz gastronomiczny przygotowany przez kucharzy  Novotelu City West w Krakowie. Pokaz spotkał się z dużym zainteresowaniem  nauczycieli opiekunów szkół biorących udział w olimpiadzie.

Lista osób zakwalifikowanych do etapu centralnego ukaże się najpóźniej 31 grudnia 2022 r. na stronie internetowej Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Żywieniu. Eliminacje centralne odbędą się w Szczecinie, w dniach 22-24 marca 2023 r.