fbpx

Okręgowe eliminacje XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności 

3 grudnia 2021 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XXVI Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 80 uczniów z 46 szkół okręgu małopolskiego. Temat wiodący: „ Żywienie w profilaktyce chorób układu krążenia”.

Młodzież rozwiązywała test, na który składały się zadania z tematyki wiodącej i zadania z zakresu gastronomii, żywności i żywienia. Za rozwiązanie testu można było uzyskać  120 punktów.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego Pan wizytator KO Sebastian Bielak, sekretarz Olimpiady Pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 12 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XXVI  Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonał Dyrektor Szkoły  Pan Andrzej Ptasznik oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka . O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązywania testu. Naszą szkołę reprezentowały dwie uczennice: Zuzanna Studnicka z kl. 3Ap oraz Małgorzata Cygan z kl. 4A przygotowywane przez Panią Elżbietę Celińską.

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano pokaz gastronomiczny pt. „ Sporządzanie deserów kuchni francuskiej”. Został on zaprezentowany przez mistrzów kuchni Novotelu Kraków City West. Pokaz spotkał się z ogromnym zainteresowaniem nauczycieli szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Po zakończeniu eliminacji  Komisja Okręgowa spakowała zakodowane prace uczniów do bezpiecznej koperty i wysłała do Komitetu Głównego w Szczecinie. Prace uczestników eliminacji okręgowych będzie sprawdzała Komisja Oceniająca w Szczecinie powołana przez Przewodniczącego Komitetu Głównego. Wyniki będą w połowie grudnia.

W związku ze zmianami eliminacje okręgowe zakończyły się pysznym obiadem dla uczestników i opiekunów przygotowanym przez Warsztat Szkolny Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie.