fbpx

Okręgowe eliminacje XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności – rok szkolny 2014/2015

9 stycznia 2015 roku w Zespole Szkół Gastronomicznych nr 2 w Krakowie odbyły się okręgowe eliminacje XIX Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności. Rywalizowało 99 uczniów z 52 szkół okręgu małopolskiego.

Młodzież rozwiązywała zadania z wiedzy o żywności i żywieniu, obejmujące podstawowe wiadomości z zakresu biologiczno-chemicznych aspektów żywienia i technologii gastronomicznej z towaroznawstwem, zawarte we wskazanej, obszernej literaturze obecnej edycji Olimpiady. Pytania te stanowiły 70 % wszystkich zadań, a pozostałe 30 % dotyczyło tematyki wiodącej tegorocznej Olimpiady „Bezpieczeństwo żywności i żywienia”.

Nad przebiegiem eliminacji czuwała komisja w składzie: przewodniczący pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel – Zawadzka, zastępca przewodniczącego pani wizytator Ewa Wojnar, sekretarz pani Ewa Konieczna – zastępca dyrektora szkoły oraz 10 nauczycieli (opiekunów) wylosowanych spośród szkół biorących udział w Olimpiadzie.

Uroczystego otwarcia XIX Okręgowej Olimpiady Wiedzy o Żywieniu i Żywności dokonały zastępca dyrektora szkoły Ewa Konieczna oraz Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka. O godz. 11.00 uczniowie przystąpili do rozwiązania testu.

(230kB)

W trakcie trwania eliminacji dla opiekunów młodzieży zorganizowano wykład pt. „Prastare zboża jako surowiec do produkcji chleba”.

Został on zaprezentowany przez Panów Tomasza Misia i Bogusława Tatarczyka działających w ramach Ogólnopolskiego Programu Promocji Pieczywa – Zielony Kłos, któremu patronuje Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Temat wykładu spotkał się z dużym zainteresowaniem słuchaczy, co potwierdziła ożywiona dyskusja na temat walorów dietetycznych pieczywa.

(151kB)
(259kB)

Pierwsze miejsce w olimpiadzie zajął Krzysztof Więckowski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, drugie miejsce uzyskał uczeń naszej szkoły Michał Czaja. Do Olimpiady przygotowała go Pani mgr Elżbieta Celińska.

(199kB)

(176kB)

Trzecie miejsce przypadło Aleksandrze Włodarczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. B. Nowodworskiego w Krakowie.

Po obiedzie uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami zwiedzili Panteon Narodowy na Skałce oraz Katedrę na Wawelu.

Uroczyste zakończenie eliminacji okręgowych rozpoczęło się o godz. 17:00. Uczestnicy olimpiady wraz z opiekunami obejrzeli interesujący spektakl, przygotowany przez uczniów kl. IVa z naszej szkoły pt. „Historia Podgórza”.

Finał Olimpiady zaszczycili swoją obecnością: Tadeusz Matusz – zastępca prezydenta Miasta Krakowa, Aurelia Czerwińska-Pacura – radna i członek zarządu Rady Dzielnicy XIII, Barbara Łuszczek– członek zarządu Krakowskiej Kongregacji Kupieckiej, Krzysztof Lewiński– przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego -oddział Kraków oraz inni sponsorzy, dzięki którym uczestnicy eliminacji dostali wartościowe nagrody książkowe, a kilkanaście osób z najlepszymi wynikami dodatkowo otrzymało bardzo cenne nagrody rzeczowe.

Sponsorzy eliminacji okręgowych w Krakowie to: Komitet Główny Olimpiady, Marszałek Województwa Małopolskiego, Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie, Prezydent Miasta Krakowa, Rada Dzielnicy Podgórze, Pani prof. dr hab. Małgorzata Schlegel-Zawadzka, Firma „Gastro-Pack” – Michał Henzel, Agencja Rynku Rolnego, Krakowska Kongregacja Kupiecka, Pan Marian Mazurków, Pan Roman Bugajski – Restauracja „Mieszczańska”, Firma „Hawełka”, Hotel „Radisson”, Firma „Selgros”, Rada Rodziców ZSG nr 2 w Krakowie.

Wszystkim sponsorom serdecznie dziękujemy za wsparcie i pomoc!
Galeria zdjęć z eliminacji okręgowych: